ערר (ת"א) 1134-18 ג.ר.ג. נ' משרד הפנים (4.3.2018)
בית הדין לעררים נתן פסק דין מאוחד ב-155 עררים שהוגשו בשם מבקשי מקלט אשר לא עלה בידיהם להגיש בקשות למקלט מדיני. לאחר שמשרד הפנים הודיע לבית הדין שעל בא כוח העוררים לתאם להם מועדים להגשת בקשות מקלט, בית הדין הורה למשרד הפנים לשלוח בתוך 7 ימים אל בא כוח העוררים מועדי התייצבות פרטניים עבור כל אחד מ-155 העוררים באופן בו כולם יזומנו לצורך הגשת בקשות מקלט בתוך 21 ימים.
בית הדין קבע שאין מקום לדון בטענת העוררים כי יש לראות את בקשותיהם כבקשות שהוגשו לפני יום 1.1.2018 לעניין נוהל ההרחקה למדינות שלישיות (שאינו חל על מי שהגיש בקשה למקלט לפני המועד האמור).