בית הדין לעררים – פסק דין בעניין העדר אפשרות להגיש בקשות מקלט

ערר (ת"א) 1134-18 ג.ר.ג. נ' משרד הפנים (4.3.2018)
בית הדין לעררים נתן פסק דין מאוחד ב-155 עררים שהוגשו בשם מבקשי מקלט אשר לא עלה בידיהם להגיש בקשות למקלט מדיני. לאחר שמשרד הפנים הודיע לבית הדין שעל בא כוח העוררים לתאם להם מועדים להגשת בקשות מקלט, בית הדין הורה למשרד הפנים לשלוח בתוך 7 ימים אל בא כוח העוררים מועדי התייצבות פרטניים עבור כל אחד מ-155 העוררים באופן בו כולם יזומנו לצורך הגשת בקשות מקלט בתוך 21 ימים.
בית הדין קבע שאין מקום לדון בטענת העוררים כי יש לראות את בקשותיהם כבקשות שהוגשו לפני יום 1.1.2018 לעניין נוהל ההרחקה למדינות שלישיות (שאינו חל על מי שהגיש בקשה למקלט לפני המועד האמור).

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה