בית הדין לעררים – מתן רישיונות מסוג א/5 לתושבי דרפור שבקשתם למקלט טרם הוכרעה

ערר (י-ם) 4447-17 פלוני נ' משרד הפנים (6.3.2018) ו-4 אח'
בית הדין קיבל חמישה עררים (שהדיון בהם אוחד) שהוגשו מטעם היא"ס ישראל בעניין מתן רישיונות ישיבה למבקשי מקלט מחבל דרפור שבסודן, אשר הגישו את בקשתם למקלט לפני פרק זמן ממושך.
חמשת העוררים הגישו בקשות מקלט במועדים שונים בשנים 2014-2016, אולם עד עתה לא התקבלו החלטות בבקשות אלה.
בית הדין ציין שבמועדים שבהם העוררים נכנסו לישראל, לפני סוף שנת 2012, משרד הפנים לא אפשר לאזרחי סודן להגיש בקשות פרטניות למקלט, ומשאפשר בשלב מאוחר יותר הגשת בקשות כאלה, הוא מחויב לבחון את הבקשות בתוך פרק זמן סביר. בית הדין קבע שאף על פי שנוהל הטיפול במבקשי מקלט אינו קובע מהו פרק הזמן להכרעה בבקשה למקלט, תקופה של 12 חודשים היא תקופה סבירה.
בית הדין קבע שאמנם בתקופות של עומס חריג ניתן להתחשב בכך ולאפשר פרק זמן ממושך יותר למתן מענה, אום אי מתן המענה לעוררים אינו נובע מעומס חריג אלא ממדיניות מוצהרת של משרד הפנים שלא להכריע בבקשות מקלט של תושבי דרפור.
בית הדין קבע כי ההימנעות מהכרעה בבקשות המקלט אינה תקינה ופוגעת בעוררים באופן בלתי מידתי. נקבע כי הרצון למצוא פתרון רוחבי לכל מבקשי המקלט מדרפור אינו יכול להצדיק הימנעות מהכרעה בבקשות המקלט. לפיכך, בית הדין הורה שבהעדר מניעה ביטחונית, משרד הפנים ינפיק לעוררים רישיונות ישיבה מסוג א/5 שיוארכו עד לקבלת החלטה סופית בבקשותיהם למקלט.
* ארבעת העוררים הראשונים יוצגו ע"י עו"ד אסף וייצן ונמרוד אביגאל, והעוררת החמישית וילדיה יוצגו ע"י עו"ד כרמל פומרנץ ורונית מזרחי. העררים הוגשו בעזרתם הרבה של עידן מולדבסקי ועופר אתר.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה