ערר (י-ם) 4574-17 ו-11 אחרים (7.3.2018)

בית הדין לעררים קיבל ערר בעניינם של 12 מבקשי מקלט מדרפור שהגישו את בקשתם למקלט בין השנים 2015-2013 וטרם קיבלו החלטה בבקשתם. פסק הדין ניתן לאחר שמשרד הפנים לא הגיש תגובה לערר בניגוד להחלטה בעניין אלא אך בקשה להקפאת ההליך (שנדחתה), ולא התייצב לדיון בשל שביתת הלשכה המשפטית בירושלים. בהיעדר כתב תשובה, התייחס בית הדין לתגובת המדינה בעררים אחרים בעניינם של מבקשי מקלט מדרפור וביסס את פסק דינו על פסקי הדין שניתנו באותם עררים. בית הדין גם התייחס לכך שבערעור המדינה כנגד אחד מאותם פסקי דין, לא ניתן צו לעיכוב ביצוע פסק הדין. בית הדין הורה כי העוררים יקבלו טופס לקבלת המעמד בתוך שבוע, וכי את המעמד יקבלו בתוך חודש לאחר מכן.