ערר (י-ם) 1343-18 (פס"ד מיום 15.3.2018)

בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש נגד דחיית בקשתם של העוררים, אישה ושני בניה בני ה-18 ו-21, למעמד מטעמים הומניטריים. פסק הדין ניתן מבלי שהוגש כתב תשובה ומבלי שנציג הרשות התייצב לדיון (בשל שביתת הלשכה המשפטית). הערר עסק באזרחית רומניה שנשאה לישראלי וילדיה מנישואים קודמים הצטרפו אליה לישראל. הנישואים הופסקו בשל אלימות מצד הישראלי, בגינה הילדים הוצאו לפנימייה. לכן הוגשה הבקשה ההומניטארית, שנדחתה בקביעה כי שהותם הממושכת בישראל לא מקימה טעמים הומניטאריים. בית הדין התרשם מהשתלבותם של הילדים בישראל, התנדבותם בשירות לאומי ורצונם לשרת בצה"ל. נפסק כי יינתן להם מעמד קבע שיאפשר להם להתגייס וכי ככל שיעשו כן, מעמדה של האם יוסדר אף הוא.