ערר (י-ם) 4447-17 פלוני נ' משרד הפנים (6.3.2018)

בית הדין קיבל את ערריהם של חמישה מבקשי מקלט מדרפור שבסודן, שהגישו בקשות מקלט לפני פרקי זמן ממושכים וטרם התקבלה החלטה בבקשותיהם.

בית הדין קבע כי על משרד הפנים לקבל החלטות בבקשות למקלט בתוך פרק זמן סביר, ושככלל עליו לקבל החלטות בתוך 12 חודשים ממועד הגשת בקשת המקלט. עוד נקבע שאין לקבל את ההסבר בקשות של מבקשי מקלט מאזור דרפור אינן מוכרעות מתוך רצון למצוא פתרון רוחבי לקבוצה זו, וכי אין מקום להימנעות ממושכת ומכוונת מקבלת החלטה בבקשתו של מבקש מקלט ספציפי כדי למצוא פתרון רוחבי.

בית הדין הורה על מתן רישיונות ישיבה מסוג א/5 לעוררים, אשר יוארכו מעת לעת עד להכרעה בבקשותיהם למקלט.