ערר (י-ם) 4455-17 קאדפור נ' משרד הפנים (16.4.2018)

בית הדין לעררים קיבל ערר בעניינו של מבקש מקלט מהרי הנובה שבסודן, והורה להעניק לעורר רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בבקשתו למקלט.

העורר הוא אב לקטין בן 8 שנים שאמו ישראלית, ובנו נמצא בחזקתו הבלעדית. העורר הגיש בקשה פרטנית למקלט בשנת 2015, ומאז לא זומן לריאיון מקלט ולא קיבל תשובה לבקשה. בשנת 2016 העורר הגיש בקשה לקבלת רישיון ישיבה מסוג א/5 מטעמים הומניטריים, שנדחתה על הסף.

במסגרת הערר בית הדין התבקש להורות למשרד הפנים לקבל החלטה בבקשתו למקלט, לבטל את ההחלטה לדחות על הסף את הבקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים ולהורות על מתן רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בבקשות.

במסגרת ההליך משרד הפנים הודיע שהוחלט לבטל את ההחלטה לדחות את הבקשה למעמד מטעמים הומניטריים על הסף, ושהוחלט להעביר את עניינו של העורר לבחינת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים. כמו כן נמסר שבעת הזו לא מתקבלות החלטות בבקשות מקלט של אזרחי סודן מאזור הרי הנובה וזאת על מנת למצוא פתרון רוחבי למבקשי מקלט מאזור זה.

בית הדין קבע כי על משרד הפנים לקבל החלטות בבקשות למקלט בתוך פרק זמן סביר, ושככלל עליו לקבל החלטות בתוך 12 חודשים ממועד הגשת בקשת המקלט. עוד נקבע שאין לקבל את ההסבר לפיו בקשות של מבקשי מקלט מאזור הרי הנובה אינן מוכרעות מתוך רצון למצוא פתרון רוחבי לקבוצה זו, וכי אין מקום להימנעות ממושכת ומכוונת מקבלת החלטה בבקשתו של מבקש מקלט ספציפי כדי למצוא פתרון רוחבי.

בית הדין הורה על העברת בקשת העורר למעמד מטעמים הומניטריים לדיון בוועדה הבינמשרדית ועל מתן רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בבקשת המקלט.