בית הדין לעררים – מתן רישיון ישיבה מסוג ב/1 ו-א/5 למבקש מקלט אריתראי פנטקוסטלי שלא התקבלה החלטה בבקשתו למקלט

ערר (י-ם) 3276-18 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (23.7.2018)

העורר הוא אזרח אריתריאה והוא נוצרי פנטקוסטלי, שהגיש בקשת מקלט בשנת 2012, אשר טרם נענתה. פניות של באי כוחו במהלך שנת 2017 לקבל החלטה בבקשת המקלט לא נענו.

בית הדין קבע כי רשות מינהלית מחויבת לקבל החלטות בתוך פרק זמן סביר, וכי פרק זמן של חמש וחצי שנים הוא פרק זמן ממושך על פי כל קנה מידה.

לפיכך, בית הדין הורה למשרד הפנים לתת לעורר רישיון ישיבה מסוג ב/1 לפרק זמן של שלושה שבועות, שבסופו, אם לא תתקבל החלטה בבקשת המקלט, יינתן לו רישיון ישיבה מסוג א/5.

ערעור שהוגש כנגד פסק-הדין נמחק על-ידי משרד הפנים שכן זמן קצר לאחר מתן פסק-הדין ניתנה החלטה בבקשת המקלט של העורר והוא הוכר כפליט.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה