ערר (י-ם) 3048-20 עזרא נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 9.12.2020)

העוררת נפלה קורבן לסחר קשים בישראל, החלה בהליכים למעמד מכוח זוגיות, שנפסקו, ולאחר מכן הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטאריים. הרשות קיבלה את בקשתה באופן חלקי, והחליטה לתת לה מעמד ב/1 למשך שנה. הערר הוגש פרו-בונו ע"י משרד הרצוג פוקס נאמן (עו"ד חן תירוש) וכן התקבלה בקשת הצטרפות כידידי בית הדין מטעם המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות (בייצוג עו"ד אורי קידר ממשרד כבירי נבו קידר בלום).

בית הדין פתח בקביעה כי המעמד שניתן לעוררת אינו "לפנים משורת הדין" גפי שנרשם בהחלטת המנכ"ל, שכן המעמד ניתן מכוח הנוהל ההומניטרי. לאחר מכן קבע, כי בהינתן שמשרד הפנים החליט לתת מעמד מטעמים הומניטריים, השאלה שנותרה היא סוג המעמד, כאשר ההחלטה לתת לה  ב/1 בלתי סבירה, פוגעת בעוררת בצורה חמורה ואינה עושה עמה צדק. זאת, שכן הוא מותיר אותה בחוסר וודאות, וכיוון שהמשיב לא התייחס לתרומתה החשובה של העוררת לחברה בישראל בפעילותה למען נשים. לאחר פסק הדין עוכב ביצועו בשל כוונת המדינה לערער.