בית הדין לעררים – מתן א/5 הומניטארי לקורבן סחר ואלימות שהיא אם לישראלית

ערר (י-ם) 3324-20 פלוניות נ' משרד הפנים (25.8.2021)

בית הדין קיבל ערר שהוגש כנגד החלטת הרשות להעניק לעוררת רישיון ב/1 בלבד. העוררת היא אזרחית מולדובה שנסחרה לישראל ולאחר שחולצה ממעגל הזנות נישאה לאזרח ישראלי עמו החלה הליך מדורג וקיבלה רישיון א/5, אולם ההליך הופסק עקב אלימות מצד בן הזוג. בנסיבות אלה הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, בה טענה גם שבתה בקשר עם אביה וסבה הישראלים. בהיעדר החלטה הגישה ערר, במסגרתו הודיע המשיב על קבלה חלקית של הבקשה, ארבע שנים לאחר הגשתה, לפיה יינתן לה ב/1 בשלב הראשון למשך שנה.

בית הדין קבע כי יינתן לעוררת רישיון א/5 לשנה, לאחריה תוכל לבקש מעמד קבע. בפסק דינה, קבעה הדיינת שרם פלדור כי "משאין חולק כי מקומה של העוררת, כאם לקטינה ישראלית המצויה בקשר רציף וקבוע עם אביה, הוא בישראל", "אין זה נהיר מדוע קבע המשיב כי יינתן לעוררת רישיון ישיבה מסוג ב/ 1 דווקא, שהוא במהותו רישיון עבודה, חלף רישיון ישיבה המעניק מעמד ארעי לעוררת. הדברים מתחדדים ביתר שאת לנוכח התנהלותו של המשיב בעניינה של העוררת, בעטיה חלפו שנים ארוכות ממועד הגשת הבקשה למתן מעמד מטעמים הומניטאריים ועד למועד מתן ההחלטה בסופו של דבר, מבלי שניתן לכך כל הסבר מניח את הדעת."

בית הדין עמד על כך שמעבר לפגמים בשיהוי בטיפול בבקשתה ובמענה לערר הקודם לרבות "התעלמות, פשוטה כמשמעה, מהחלטות מפורשות שניתנו על ידי בית הדין פעם אחר פעם", שיהוי שהיה צריך להישקל, ההחלטה לא התייחסה לנסיבותיה. בתוך כך התקבלה הקביעה שהעוררת נפלה קורבן לעבירת סחר בבני אדם, ללא קשר אם המשטרה הכירה בה ככזו; ולהיותה קורבן לשתי מערכות יחסים אלימות. כו ביקר בית הדין את הסתמכות הרשות על אינדיקציות פליליות עלומות, ללא נוכחות נציגת המשטרה בדיון וללא מידע עדכני שהתיק נסגר. כן נדחתה עמדת הרשות כי מתן ב/1 לאם אינו פוגע בטובת הקטינה הישראלית .

*משרד הפנים הגיש על פסק הדין ערעור שתלוי ועומד.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה