ערר (י-ם) 3374-17 (פס"ד מיום 11.3.2018)

בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש נגד החלטת הרשות לדחות את בקשתו של העורר למעמד מטעמים הומניטריים. הבקשה הוגשה בעניינו של צעיר מחוף השנהב, אשר ברח מארצו לאחר שמשפחתו נרצחה והגיע לישראל כקטין לא מלווה. בישראל, השתלב בפנימייה וקשר קשרים משפחתיים עם משפחה ישראלית שקיבלה עליו אפוטרופסות. הוועדה קבעה כי משהצעיר בגר, אין טעמים להישארותו. בית הדין נסמך על חוות דעת נפשיות הנוגעות לקשריו עם משפחתו, למשך הטיפול בבקשתו ולטראומות שליוו את בקשתו, והורה לתת לו רישיון מסוג א/5 למשך 4 שנים, לאחריהן יוכל להגיש מעמד לשדרג את מעמדו.