בית הדין לעררים – מנגנון הגשת בקשות מקלט

ערר (ת"א) 1734-17 אוניצ'י נ' משרד הפנים (20.6.2017)

בית הדין לעררים דן בערר שהגישה מבקשת מקלט בעניין סירוב רשות האוכלוסין וההגירה לקלוט בקשות מקלט מבלי שנקבע תור מראש ובעניין סירוב הרשות לתת רישיונות ישיבה זמניים למניעת הליכי אכיפה בתקופת הביניים.

מפסק  הדין עולה שמדי יום מתאפשרת הגשתן של מאה בקשות חדשות למקלט בישראל, וכי מי שאינו מצליח להיכנס לבניין הרשות במועד שבו הוא מגיע לצורך הגשת הבקשה, מתבקש לחזור שוב ושוב עד שיצליח להיכלל בין 100 האנשים שמתאפשרת להם הגשת בקשה למקלט.

עוד צוין בפסק הדין שבעקבות הערות בית הדין נמסרה הודעה לפיה הוחלט על גיוס כוח אדם נוסף להשלמת התקנים החסרים ולתגבור מערך קליטת בקשות המקלט, ולפיה בקשת העוררת למקלט נקלטה.

בית הדין מחק את הערר משום שעניינה של העוררת נפתר. עם זאת, בית הדין הוסיף וציין שנוכח העומס שנוצר ברשות, ניתן להבין את דרישת ההתייצבות המוקדמת ואת דרישת ההתייצבות החוזרת, אך אי אפשר להשלים עם דרישת התייצבות רב-פעמית עד שיתאפשר, אם בכלל, לפונים להגיש בקשה למקלט. עוד צוין כי עד להשלמת גיוס כוח האדם הנדרש יש לקיים מערכת לניהול תורים, ולכל הפחות מערכת של רישום מי שהתייצב אך כניסתו לבניין לא התאפשרה. זאת נוכח העובדה שמדובר במי שבתקופת הביניים נכפית עליהם שהייה שלא כדין בישראל.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה