ערר (ב"ש) 1617-16 קסיו נ' משרד הפנים (13.4.2016)

בית הדין לעררים מחק ערר, שהוגש על ידי המוקד לפליטים ומהגרים בשם מבקשי מקלט, ובו התבקש לבטל או לקצר את משך הוראות השהייה שניתנו להם ולקבוע קריטריונים ברורים ושקופים לעניין הוצאת הוראות שהייה ומשכן.

בית הדין קבע כי אין מקום לדון בערר שהוגש על ידי מספר גדול של עוררים, וכי על כל עורר להגיש ערר נפרד, גם אם המסכת העובדתית דומה והסעדים המבוקשים על ידם הם זהים, וגם אם נעשתה פנייה אחת בשם כל העוררים.