בית הדין לעררים – חיוב רשות האוכלוסין וההגירה לבחון בקשה למעמד מטעמים הומניטריים של תושב דרפור על אף העדר דרכון

ערר (י-ם) 6127-18 אחמד נ' רשות האוכלוסין וההגירה (21.5.2019)

בית הדין לעררים קיבל בקשה של מבקש מקלט מדרפור להורות למשרד הפנים להעביר את בקשתו למעמד מטעמים הומניטריים לבחינת ראש הדסק הרלוונטי ברשות האוכלוסין וההגירה ולא לדחותה על הסף, אף על פי שאין בידיו דרכון.

בית הדין ציין כי אף על פי שבהחלטה קודמת שקיבל באותו הליך, הורה לבחון לגופה את בקשתו של העורר למעמד מטעמים הומניטריים, המבוססת על מצבו הרפואי, הבקשה נדחתה על הסף בנימוק לפיו לעורר אין דרכון, וזאת נוכח העובדה שהנוהל החל על בקשות מטעמים הומניטריים דורש הצגת דרכון תקף.

בית הדין ציין כי רשות האוכלוסין וההגירה טענה במסגרת הליך אחר כי תושב דרפור שמתקיימים בעניינו טעמים הומניטריים יכול להגיש בקשה בהתאם לנוהל הכללי בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים. בית הדין הוסיף כי למיעוטם של תושבי דרפור יש דרכונים תקפים, וכי לא יעלה על הדעת, לאחר ששוב הוקפא הטיפול בבקשותיהם למקלט, שלא יהיה להם מזור חלופי רק משום ש"הסתננו" ואין בידיהם דרכונים תקפים.

בית הדין קבע כי על רשות האוכלוסין וההגירה להימנע מדחייה על הסף של בקשת העורר למעמד מטעמים הומניטריים, וכי עליה להעביר את הבקשה לבחינת ראש הדסק. עוד נקבע שאם ראש הדסק תחליט שלא להעביר את הבקשה לבחינת הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים, העורר יוכל להגיש ערר פנימי, ואם זה יידחה – להגיש לבית הדין את טיעוניו נגד ההחלטה במסגרת ערר זה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה