ערר (ת"א) 3027-17 א.ק. נ' משרד הפנים (27.5.2018)

בית הדין הורה ליחידת הטיפול במבקשי מקלט לקיים למבקשת מקלט מאתיופיה ראיון על מנת להחליט בבקשתה לפתיחה מחדש של תיק המקלט שלה.

העוררת נכנסה לישראל בשנת 2008, ובקשתה למקלט נדחתה בשנת 2014 בנימוקים של העדר אמינות. בקשה לעיון מחדש בהחלטה, שהוגשה לאחר כשנה, נדחתה על הסף מחמת שיהוי. בשנת 2017 משרד הפנים דחה בקשה נוספת לבחינה חוזרת של בקשת המקלט, שבה העוררת טענה לראשונה כי חוותה הטרדה מינית ואונס לפני שעזבה את אתיופיה.

העוררת טענה כי נאנסה על ידי חיילים בשל פעילותו הפוליטית של אביה, וכי בראיונות שהתקיימו לה בעבר חששה "להתוודות" (בלשון פסק הדין) על כך. משרד הפנים טען כי לעוררת ניתנו בעבר הזדמנויות להעלות טענות אלה, וכי היא לא סיפקה הסבר להימנעותה מכך.

בית הדין קבע שאף על פי שלא מצא פגם בהתנהלות משרד הפנים, הטענה לפיה העוררת חוותה אונס קבוצתי לא נבחנה על ידי משרד הפנים, וקבע כי נוכח החובה לפעול באופן זהיר וקפדני בבחינת בקשות מקלט, יש לערוך ראיון נוסף כדי להחליט האם לפתוח מחדש את תיק בקשת המקלט.