ערר (י-ם) 2399-15 פלונית נ' משרד הפנים (14.8.2016)

בית הדין לעררים דחה ערר בעניין שדרוג מעמדה של אזרחית רוסיה השוהה בישראל מאז שנת 2005. העוררת היא אם לקטין אזרח ישראל, שנולד בשנת 2006. היא החלה בהליך המדורג בעקבות נישואיה לאזרח ישראל בשל נישואין לאזרח ישראלי, אך נוכח פרדתה מבעלה, ההליך המדורג הופסק. בידי העוררת רישיון לישיבת ארעי מאז שנת 2008, שאותו קיבלה בעקבות בקשתה למעמד מטעמים הומניטריים, שהוגשה נוכח היותה אם לאזרח ישראל ונוכח האלימות שבה נקט בעלה כלפיה.

בקשותיה של העוררת להעניק לה מעמד קבע נדחו על ידי משרד הפנים לאור קיומם של תיקים פליליים נגדה, אף על פי שאלה נסגרו. העוררת טענה כי מדובר בתיקים שנפתחו עקב תלונות שווא של בעלה דאז.

בית הדין קבע שעמדת משרד הפנים לפיה מי שמבקש לקבל מעמד קבע בישראל "יהיה בעל עבר נקי ללא רבב" מוקשית, נוכח העובדה שמדובר בתיקים שנסגרו לפני זמן רב ושאין כל ראיה על מעורבות העוררת בפלילים בשנים האחרונות. עם זאת, בית הדין קבע שללא תלות בשאלת העבר הפלילי, העוררת לא הצביעה על כך שהעדר מעמד קבע פוגע בה בצורה חמורה ולא מוצדקת.