בית הדין לעררים – החלטה בעניין העדר אפשרות להגיש בקשות מקלט

ערר (ת"א) 1126-18 רקובטסקי נ' משרד הפנים (8.2.2018)
בית הדין לעררים נתן החלטה ב-30 עררים, שהדיון בהם אוחד, אשר הוגשו על ידי מבקשי מקלט שלא הצליחו להגיש בקשות מקלט נוכח התנאים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה.
בהחלטה קודמת, בית הדין הורה לעוררים להתייצב במועד שנקבע על ידו לצורך הגשת בקשות למקלט, וזאת לאחר הודעה שמשרד הפנים מסר בעשרות עררים, ולפיה כל מי שיתייצב עד לשעה 8 בבוקר, בקשתו למקלטתיקלט באותו היום או שיקבל זימון למועד נקוב אחר. אלא שהעוררים התייצבו במועד שבו הורה להם בית הדין להתייצב, ולא התאפשר להם להגיש בקשות מקלט ואף לא לקבל זימונים למועד אחר.
לאחר מכן משרד הפנים הודיע לבית הדין כי מדי יום יטופלו 50 מבקשי מקלט בלבד ולא כלל המתייצבים לפני השעה 8, כפי שנמסר קודם לכן לבית הדין. משרד הפנים אף הודיע שלא עלה בידו לטפל בעוררים במועד שבו בית הדין הורה לטפל בהם, וזאת בשל העומס בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה.
בית הדין קבע שלא ניתן לקבל את הסברי משרד הפנים, וכי היה על משרד הפנים לקיים את החלטת בית הדין, וככל שהיה צורך בכך – לתגבר את כוח האדם המטפל בבקשות המקלט או לפנות מבעוד מועד אל בית הדין ולבקש לשנות את ההחלטה.
בית הדין קבע שעל משרד הפנים להזמין בתוך שבעה ימים את העוררים להגשת בקשות למקלט ולחלופין להודיע להם על מועד ספציפי להתייצבות לצורך הגשת בקשה. כמו כן בית הדין פסק לטובת העוררים הוצאות בסך של 5,000 ₪.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה