בית הדין לעררים – הוצאות כנגד שיהוי בטיפול בבקשה הומניטארית

ערר (י-ם) 2997-21 בוהאט נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 4.10.2021)

הערר הוגש כנגד אי-הכרעה משך קרוב לשנתיים בבקשת העוררת, אם לישראלי, למעמד מטעמים הומניטאריים. הערר נמחק לצורך קבלת החלטה, לאחר שבעקבות הגשתו זומנה העוררת לראיון נוסף, וזאת תוך שנפסקו הוצאות:

"בנסיבות העניין, לנוכח העיכוב המשמעותי במתן החלטת המשיב בעניינה של העוררת חרף תזכורות חוזרות ונשנות מצדה בנושא, והואיל ונראה כי בהגשת ערר זה היה כדי להביא להמשך טיפול המשיב בבקשתה של העוררת, יישא המשיב בהוצאות העוררים בסך 5,000 ₪ . המשיב יפעל לבחינת בקשתה של העוררת ולמתן החלטה בה בפרק זמן סביר וקצר ככל הניתן.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה