בית הדין לעררים – דחיית ערר של מבקש מקלט מנפאל

ערר (ת"א) 1054-21 דיוואס נ' משרד הפנים (13.1.2021)

בית הדין לעררים דחה ערר נגד החלטה לדחות את בקשתו למקלט של אזרח נפאל.

העורר טען שעזב את נפאל בשל חששו מסוחר סמים, שממנו לווה אביו כסף. לטענתו, אביו לא הצליח לעמוד בתשלום ההלוואה ולכן החל להפנות איומים כלפי המשפחה בדרישה שהעורר יעבוד במכירת סמים.

בקשת העורר למקלט נדחתה, והוא הגיש על כך ערר.

בית הדין קבע שהעורר חושש לחזור למדינתו על רקע פלילי, וכי אין מדובר בעילה המאפשרת מתן מקלט מדיני בישראל. בית הדין הוסיף שגם חששו הסובייקטיבי של העורר לא נחזה להיות במדרגה העליונה בהתחשב בכך שנשאר בבית הוריו זמן רב אחרי שאוים לטענתו; לא ביקש עזרה מן הרשויות במדינתו; לא ניסה למצוא חלופת מגורים פנימית בנפאל; ולא ביקש מקלט ברוסיה, שם שהה לפני בואו לישראל.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה