בית הדין לעררים – דחיית ערר של מבקש מקלט מבורמה ובת זוגו מהפיליפינים

ערר (י-ם) 2663-17 ט.ס. נ' משרד הפנים (27.8.2018)

בית הדין לעררים דחה את עררם של מבקש מקלט מבורמה ובת זוגו מהפיליפינים.

העורר נכנס לישראל בשנת 1997 עם רישיון ישיבה לצורך עבודה בענף התעשייה, ובשנת 2007 הגיש בקשת מקלט, שבה טען כי נרדף ונעצר במדינתו על רקע פעילות במפלגת אופוזיציה. כמו כן נטען כי העורר קיים פעילות פוליטית בישראל, שבגינה הוא זכאי להיות מוכר כפליט sur place. לאחר מספר הליכים המפורטים בפסק הדין, בשנת 2017 בקשתו למקלט נדחתה.

בית הדין דחה את הערר בנוגע לדחיית בקשת המקלט. בית הדין ייחס משמעות לכך שחלף עשור ממועד כניסתו של העורר לישראל ועד למועד הגשת בקשת המקלט. כמו כן נקבע שהעורר קיים "פעילות זוטרה" בלבד בבורמה. בית הדין אף קיבל את טענת משרד הפנים לפיה נמצאו פגמים באמינותו של העורר, המצדיקים דחייה של בקשתו למקלט, והוסיף וקבע שפעילות פוליטית בישראל הנעשית לצורך יצירת עילת מקלט מהווה התנהגות שלא בתום לב.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה