ערר (י-ם) 1255-15 זאודה נ' משרד הפנים (22.9.2016) (התהפך בערעור)

משרד הפנים סירב להחיל על העוררים, אזרחית ישראל ואזרח אריתריאה, את ההליך המדורג בשל העדרם של תעודת יושר ודרכון. העורר טען, בין השאר, שהוא ערק מצבא אריתריאה וכי על מנת להשיג דרכון תקף ותעודת יושר יהיה עליו להצטרף לרשימת התומכים במשטר ולשלם שוחד, דבר שאין לחייבו לעשות.

מפסק הדין עולה שבית הדין ביקש את התייחסות נציבות האו"ם לפליטים, וזו הודיעה במכתב רשמי לבית הדין כי על מנת שאזרח אריתריאה יקבל  שירותים קונסולריים עליו לשלם מס של 2% מהכנסתו, ולחתום על "טופס חרטה" לפיו הוא מצטער על ביצוע עבירה של אי השלמת השירות הלאומי ומוכן לקבל עונש ראוי בבוא העת. עוד צוין במכתב הנציבות כי בישראל קיימת עמותה של תומכי המשטר, וכי מי שאינו מקובל על עמותה זו, הבוחנת את נטיותיו הפוליטיות של המבקש, אינו יכול לקבל שירות קונסולרי.

בית הדין קבע שאף על פי שמועצת הביטחון של האו"ם הכריזה על המס הנ"ל כבלתי חוקי, כל עוד מדינת ישראל לא אימצה את החלטת מועצת הביטחון, בית הדין אינו רשאי לקבוע כי מדובר במס בלתי חוקי, ולכן המערער אינו יכול להישען על סירוב לשלם את המס כדי להצדיק את העדרם של המסמכים הנדרשים להליך המדורג. בית הדין לא דן במשמעות הדרישה לחתום על "טופס חרטה".

נוכח האמור בית הדין דחה את הערר ואישר את החלטת משרד הפנים שלא להחיל על המערערים את ההליך המדורג ללא הצגת תעודת יושר ודרכון תקף.

ערעור על פסק הדין התקבל.