בית הדין לעררים – דחיית ערר למתן רישיון קבע לדרפורי

ערר (ת"א) 6784-18 א.י. נ' משרד הפנים

בית הדין לעררים (הדיין ברגמן) דחה ערר שביקש לשדרג לקבע את מעמדו של דרפורי שקיבל רישיון אשרי (א/5) במסגרת ההחלטה משנת 2007. בית הדין הפנה לעמ"נ 574349-09-19 שם נקבע כי אין מדובר במעמד "פליט לכל דבר ועניין", וכי בקשת רשות ערעור על אותו פסק דין תלוייה ועומדת (בר"ם 156/20). לצד זאת, קבע בית הדין כי גם אם מדובר במעמד פליט, מעמד קבע יינתן אך במקרים חריגים, והעורר לא הוכיח שעניינו חריג וכי מתקיימים בעניינו שיקולים מיוחדים, וכי זכותו של העורר להגיש בקשה כאמור מטעמים הומניטאריים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה