ערר (י-ם) 6634-18 פלוני נ' משרד הפנים (12.11.2019)

בית הדין לעררים דחה ערר של אזרח סיירה לאון על החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו למקלט בישראל.

העורר הגיש בקשה למקלט וטען שסבו עמד בראש הכת הסודית PORO, שהעורר תיאר ככת שטנית המבצעת מעשים שאינם מתיישבים עם אמונתו הנוצרית. לטענת העורר לאחר מות סבו, זקני הכת הודיעו לעורר שהוא נבחר לרשת את מקומו של סבו, והוא נמלט מהמדינה לאחר שאנשי הכת ניסו בצורה אלימה לכפות עליו את הנהגת הכת. בקשתו של העורר למקלט בישראל נדחתה, ועל החלטה זו של משרד הפנים הוגש ערר לבית הדין לעררים.

בית הדין קבע שאין מקום להתערב בהחלטת משרד הפנים לפיה העורר לא הוכיח פחד מבוסס היטב לרדיפה אם ישוב למדינת מוצאו.

בית הדין קבע שהעורר נמצא בלתי אמין בין השאר בשל מידע שמסר אודות נסיבות הנפקת האשרה הדיפלומטית שעמה נכנס לישראל. בית הדין הוסיף שהעורר לא פנה אל הרשויות בארצו כדי לקבל את הגנתן והשתהה במשך חודש בין מועד האירועים שתיאר לבין מועד היציאה מן המדינה. כמו כן נקבע שאין להתערב בהחלטה לדחות את בקשה המקלט משום שהעורר לא ניסה למצוא מקום מגורים חלופי בסיירה לאון, וכי אין זה סביר שאנשי הכת יוכלו לאתר אותו בכל מקום שאליו יעבור בסיירה לאון.