בית הדין לעררים – דחיית בקשת מקלט של אזרח מיאנמר

ערר (י-ם) 2760-19 פלוני נ' משרד הפנים (5.5.2020)

בית הדין לעררים דחה ערר שהגיש מבקש מקלט ממיאנמר (בורמה) יחד עם בת זוגו, אזרחית הפיליפינים.

העורר הגיש בקשת מקלט בשנת 2005, בסמוך לאחר כניסתו לישראל, וזו נדחתה על הסף על ידי נציבות האו"ם לפליטים. בקשה שהגיש לעיון מחדש בהחלטה הועברה אל משרד הפנים לאחר העברת סמכויות בחינת בקשות המקלט מנציבות האו"ם לפליטים אל רשויות מדינת ישראל. גם הבקשה לעיון מחדש נדחתה, לפי המלצת מליאת הוועדה המייעצת לענייני פליטים. בעקבות ערר שהוגש על ידי מבקש המקלט, בית הדין לעררים הורה להשיב את עניינו לבחינת משרד הפנים, בשל העובדה שחלפו 10 שנים מאז מועד ראיון המקלט הראשון שנערך לו.

הבקשה לעיון מחדש נדחתה על הסף. ערר נוסף שהוגש על ידי העורר התקבל ונקבע כי היה על משרד הפנים להעביר את הבקשה לעיון מחדש ליו"ר הוועדה. בהמלצת הוועדה – שקבעה כי המפלגה שאליה העורר טען שהשתייך (NDL) הפכה למפלגת שלטון וכי העורר אינו נמנה על אוכלוסיות המצויות בסכנה רדיפה – הבקשה נדחתה, ונגד ההחלטה הוגש הערר הנוכחי.

בית הדין נמנע מלדון באופן מלא בטענות הנוגעות לרף ההוכחה הנדרש לצורך קבלת מקלט, וקבע שהטעם העיקרי לדחיית הבקשה לא נגע לממצאי אמינות של העורר ולסתירות שלכאורה נתגלו בדבריו, אלא לתמורות המשמעותיות שחלו במצב במיאנמר. בית הדין ציין בשולי הדברים כי אינו מקבל את טענת העורר, לפיה רף ההוכחה הנדרש לביסוס טענת פליטות הוא עשרה אחוזים.

בית הדין התייחס למקורות שעליהם הסתמכה הוועדה ולפיהם מפלגת NDL, שהעורר טען כי היה פעיל בה, הפכה למפלגת השלטון בשנת 2015. בנוסף, בית הדין התייחס לטיעונים נוספים של העורר, הנוגעים למצב במיאנמר, ודחה את הטענה כי אלה מלמדים על סכנת רדיפה הנשקפת לו.

בנוסף, בית הדין דחה את הטענה לפיה העורר עומד בתנאים להכרה בו בפליט "במקום" (sur place).

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה