ערר (י-ם) 1034-15 אצ'ימפונג נ' משרד הפנים (7.8.2016)

בית הדין לעררים דחה ערר של אזרח גאנה נגד ההחלטה לדחות בהליך מקוצר את בקשתו למקלט בישראל.

העורר טען כי לאחר מות דודו נדרש להחליפו בתפקיד מלך הכפר ולבצע טקסים פגאניים חרף היותו נוצרי קתולי.

בית הדין קבע כי ייתכן שלעורר חשש סובייקטיבי לרדיפה, אולם הוא לא הוכיח קיום של חשש אובייקטיבי כזה. כמו כן נקבע כי אף אילו היה מוכח פחד אובייקטיבי, העובדה שהעורר לא פנה אל רשויות מדינתו בבקשה להגנה עומדת לו לרועץ.