בית הדין לעררים – דחיית בקשת מקלט של אוקראינים שנמלטו משירות צבאי

ערר (ת"א) 1761-16 אדוארד ואח' נ' משרד הפנים (7.11.2016)

בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש כנגד דחיית בקשות מקלט של אזרחי אוקראינה. בית הדין פתח בקביעה כי בשל אי התייצבותם של העוררים לדיון, דין הערר סילוק על הסף, אולם קבע כי גם לגופו של עניין דינו להידחות, שכן "להשקפת בית דין זה, עצם ההשתמטות או עריקה מהצבא, אינן מהוות כשלעצמן עילה להענקת מעמד פליט .להסרת ספק יובהר כי העוררים אינם טוענים לקיומה של דעה פוליטית על בסיסה נרדפים ומאשרים כי צו הגיוס חל על כולם במידה שווה, ולכל היותר, אם ישובו לארצם יהיו חשופים לתשלום קנס או מאסר… לא נטען ולא הוכח על ידי מי מהעוררים כי נשקפת סכנה ממשית לחייו אם ישובו לארצם". בית הדין הוסיף כי לנוכח אי התייצבותם לדיון, והעובדה שהערר כללי ולאקוני, בלי שהותאם לנסיבות העוררים, נפסקות הוצאות בסך 3,500 ש"ח לכל אחד מהעוררים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה