בית הדין לעררים – דחיית בקשה לזימון עד

ערר (י-ם) 3721-15 אנדריאנוב נ' משרד הפנים (3.5.2016)

במסגרת ערר על החלטת משרד הפנים שלא לתת מעמד מטעמים הומניטריים לאם ושלושת ילדיה הבגירים, דחה בית הדין לעררים בקשה לזמן לעדות עד שחוות דעתו צורפה לערר.

נקבע שבית הדין אימץ את הפרקטיקה של בתי המשפט לעניינים מינהליים בעניין בחינת תקינותן של החלטות מינהליות, ולפיה בית הדין ובית המשפט לא יבחנו ראיות שלא עמדו בפני הרשות המינהלית בשעה שקיבלה החלטה ולא יאפשרו חקירת מצהירים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה