ערר (י-ם) 1632-18 פרדה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (2.5.2018)

בית הדין לעררים דחה על הסף ערר של מבקש מקלט מאריתריאה.

בית הדין קבע שהעורר לא הצביע על עילה להתערב בהחלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו למקלט; כי הוא טען באופן לקוני שנכלא על ידי השלטונות באריתריאה עקב כוונתו לעזוב את המדינה; וכי אין בטענה כללית וסתמית זו כדי להצביע על היסודות הנדרשים לפי האמנה בדבר מעמדם של פליטים כדי להכיר בו כפליט.

בית הדין הוסיף וקבע כי בשלב זה לא ניתנה כל החלטה להחזיק את העורר במשמורת או להרחיקו, וכי בהתאם להודעת המדינה לבג"ץ לא עומדת על הפרק אפשרות להרחיק למדינה שלישית, ולכן הסעד שהתבקש בנוגע להליכי אכיפה נגד העורר הוא תיאורטי.