בית הדין לעררים: בקשה הומניטארית של אתיופית בזוגיות עם אריתראי

ערר (י-ם) 1629-16 פס"ד מיום 21.11.2017

בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש כנגד דחייתה על הסף של בקשת העוררת להסדרת מעמדה מטעמים הומניטאריים. העוררת, אזרחית אתיופיה, נמצאת בזוגיות עם מבקש מקלט מאריתריאה ולהם ילדים. משרד הפנים עמד על כך שהעוררים יכולים לצאת יחד מישראל עם ילדיהם לאתיופיה, אולם העוררים תיארו כי הגיעו לשגרירות אתיופיה ושם בקשתם לצאת יחד סורבה. בית הדין הפנה לפסק הדין בערר 3334-15, בו התקבל הערר, וקבע כי המשיב לא הצביע על הבדל בין ההליכים. כן עמד בית הדין על שיקולי טובת הילד וקורותיה של העוררת מחוץ לישראל, שמצדיקים את בחינת הבקשה על-ידי הוועדה הבינמשרדית, תחת שתידחה על הסף.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה