בית הדין לעררים בירושלים – שדרוג תושבות ארעית לתושבות קבע

ערר (י-ם) 1577-14 מקרסקי נ' משרד הפנים (14.2.2016)

העוררת היא אזרחית אוקראינה בעלת רישיון לישיבת ארעי בישראל, שלשתי בנותיה אזרחות ישראלית. בקשתה למתן רישיון לישיבת קבע נדחתה על ידי משרד הפנים.

בית הדין לעררים קיבל את הערר על החלטה זו וקבע כי העוררת נמצאת בישראל כבר 15 שנים, מתוכן 12 שנים במעמד של תושבת ארעית, כל משפחתה בישראל, היא התערתה לגמרי בחברה הישראלית, והסתמכה על התחייבות משרד הפנים לשקול את שדרוג מעמדה במסגרת הליכים קודמים.

בית הדין דחה את עמדת משרד הפנים, לפיה אין לשדרג את מעמדה של העוררת אלא אם יחול שינוי נסיבות הומניטרי בעניינה, וקבע כי החלטתו אינה סבירה. נוכח עמדת שני הצדדים, לפיה אין מקום להורות על קיומו של דיון בוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים, בית הדין קבע כי על מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה לבחון את עניינה של העוררת בתוך 45 ימים ולהביא בחשבון את העובדה שהעוררת מחזיקה ברישיון לישיבת ארעי מזה 12 שנים, כי בנותיה אזרחיות ישראל המתגוררות בישראל, ואת התערותה בחברה הישראלית.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה