ערר (י-ם) 1364-15 (18.4.2016)

בית הדין נתן החלטת ביניים בעררים שהוגשו בגין אי-מענה ממושך לבקשת מקלט שהגישו אזרחי סודן מחבל דרפור, לאחר שההליכים נמשכו בבית הדין למעלה משנה, לפיה אם משרד הפנים לא ייתן החלטה בבקשת המקלט עד 31.5.16, יטיל עליהם הוצאות.