בית הדין האירופי לזכויות אדם – חובת הרשויות להתייחס גם לטעמים שבידיעתה ושמבקש המקלט אינו מבקש לבסס עליהם את בקשתו למקלט

F.G. v. Sweden (no. 43611/11) 23 March 2016, Grand Chamber

העותר, אזרח איראן, הגיש בקשה למקלט בשוודיה בטענה כי נשקפת לו סכנה באיראן בשל פעילות פוליטית. העותר אף המיר את דתו מאסלאם לנצרות לאחר שהגיע לשוודיה, אך בראיון המקלט שלו מסר שאינו מבקש לבסס את בקשתו למקלט על המרת דתו.

בית הדין האירופי לזכויות אדם קבע כי כאשר מדינה מעריכה את הסיכון האינדיבידואלי שנשקף לאדם במדינת מוצאו, עליה להתייחס גם לטעמים שמבקש המקלט אינו מבקש להסתמך עליהם אם הם מובאים לידיעתה. זאת נוכח אופיו המוחלט של עקרון איסור הגירוש למקום בו נשקפת לאדם סכנה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה