בית הדין האירופי לזכויות אדם – דעת מיעוט: הנסיבות בהן יש להימנע מגירוש מטעמים רפואיים

S.J v. Belgium (App. no, 70055/10), 19 March 2015

בית הדין האירופי לזכויות אדם מחק עתירה של אזרחית ניגיריה, נשאית HIV, בשל הסדר מוסכם אליו הגיעה עם רשויות בלגיה. בקשתה של העותרת להימנע מגירושה לניגריה בשל חוסר יכולת לקבל טיפול רפואי במדינה נדחתה תחילה על ידי בלגיה. במסגרת ההליכים בלגיה הודיעה לבית הדין על הסכמתה לתת מעמד לעותרת. בעקבות זאת החליט בית הדין למחוק את העתירה.

פסק הדין כולל דעת מיעוט של השופט פינטו דה אלבקרק. דעת המיעוט קובעת כי היה על בית הדין לנצל את פסק הדין כדי לסטות מן ההלכה שנקבעה בפסיקתו הקודמת של בית הדין האירופי לזכויות אדם ביחס למניעת גירוש מטעמים רפואיים. השופט אלבקרק מתייחס לפסק דינו של בית הדין בעניין N v. UK, שבו נקבע כי רק במקרים חריגים ביותר יימנע גירושו של אדם מטעמים רפואיים, ועומד על כך שבאותו פסק דין דובר בנשא HIV שגורש ומת במדינתו זמן קצר לאחר מכן. השופט אלבקרק מסיים את פסק דינו בשאלה:

“how many N.s have been sent to death all over Europe since the judgment and how many more will have to endure the same fate until the “conscience of Europe” wakes up to this brutal reality and decides to change course.”

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה