בג"ץ דחה ברוב דעות עתירה שהוגשה נגד מינויו של עו"ד ציון אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים.

משרד עורכי הדין תומר ורשה הגיש עתירה נגד מינויו של עו"ד אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה בטענה שבחירת יו"ר הוועדה נעשתה בהליך בלתי תקין, ללא קביעת קריטריונים ואיתור מועמדים מתאימים, וללא בדיקת יכולתו של עו"ד אמיר להקדיש את הזמן הדרוש למילוי התפקיד.

שופטי הרוב, השופטים דנציגר ושהם, קבעו כי ההחלטה על המינוי היא החלטה סבירה וכי אין עילה לבטלה. שופט המיעוט, השופט פוגלמן, סבר שיש להוציא צו על-תנאי על מנת לקבל מענה מפורט יותר מן המדינה אודות הליך המינוי, קצב הטיפול בבקשות המקלט על ידי עו"ד אמיר, ויכולתו להקדיש זמן לתפקיד.