ארה"ב – דו"ח על פגיעה בחופש הדת ברחבי העולם

United States Commission on International Religious Freedom, Annual Report, April 26, 2017

נציבות חופש הדת בארה"ב פרסמה דו"ח שנתי הבוחן את מצב חופש הדת במדינות שונות ברחבי העולם, ומסווג מדינות לקבוצות בהתאם.

ניתן להשתמש בדו"ח לצורך מחקר אודות התנאים במדינות המוצא (COI) של מבקשי מקלט. באופן ספציפי יש לשים לב שאריתריאה וסודן, המדינות שמהן מגיע מספר גדול של מבקשי מקלט אל ישראל, קיבלו את הסיווג הנמוך ביותר בנוגע לחופש דת.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה