אנגליה – הנחיות משרד הפנים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה הנוגעות לרדיפה על רקע דת

Country policy and information note: religious groups, Eritrea, version 2.0e, October 2016

משרד הפנים הבריטי פרסם הנחיות חדשות לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה המבוססות על רדיפה על רקע דת.

בין השאר נקבע, שחופש הפולחן של מי שחבר באחת מארבע הדתות ה"רשומות" אינו נפגע, וככלל הוא אינו נרדף. יחד עם זאת, גם מי שחבר באחת הדתות האלה עלול לסבול מרדיפה אם הביע התנגדות להתערבות ממשלתית בענייניה הפנימיים של הדת, ומי הפר את הוראות הממשלה הנוגעות לפעילות דתית, עשוי להיות חשוף להתעללות, מעקב, איומים ומעצר שרירותי. לכן, נקבע, על מקבלי ההחלטות לבחון לגופו כל מקרה של טענת רדיפה גם על ידי מי שהם חברים באחת הדתות הרשומות.

עוד נקבע שמי שחבר באחת הדתות שאינן רשומות ומבקש לקיים את חופש הפולחן שלו, חשוף להגבלות על חופש התנועה שלו, שלילת אזרחות, הטרדה, מעצר שרירותי, עינויים, הוצאה להורג ללא משפט ומעצר ללא משפט בתנאים קשים. נקבע שמי שחבר באחת מדתות אלה יהיה ככל הנראה חשוף לחשש מבוסס היטב לרדיפה אם יחזור לאריתריאה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה