Country Information and Guidance report on Somalia (March 2016)

משרד הפנים באנגליה פרסם מסמך חדש עם הנחיות לטיפול בבקשות מקלט של אזרחי סומליה הכולל מידע אודות המצב במדינה ועילות המקלט המרכזיות הרלוונטיות לאזרחי מדינה זו.