אמסנטי אינטרנשיונל: דו"ח על עריקים משירות לאומי באריתריאה

Amnesty International, Just Deserters: Why Indefinite National Service in Eritrea has Created a Generation of Refugees, 2 December 2015

ארגון אמנסטי אינטרנשיונל דו"ח חדש המסביר את אופי השירות הלאומי הבלתי מוגבל בזמן באריתריאה, את העונשים המוטלים על עריקים מן השירות הלאומי ועל בני משפחותיהם ואת השלכות השירות הלאומי על בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה