אמנסטי ישראל – משחק מכור: מערכת המקלט הישראלית דוחה באופן אוטומטי, קולקטיבי ופסול את בקשות המקלט של יוצאי אריתריאה

דו"ח של אמנסטי ישראל מנתח את חוות הדעת של משרד הפנים שביססה את הדחיות של בקשות המקלט של מי שברחו מצבא אריתריאה, פורש מבט השוואתי על היחס כלפי מבקשי מקלט אריתראים בעולם, ומתאר את המצב העדכני באריתריאה. הדו"ח נכתב ע"י חן בריל-אגרי ועופר אתר.