אישור הוראת שהייה במתקן "חולות"

עת"מ (ב"ש) 31951-02-15 פלוני נ' משרד הפנים (17.6.2015)

העותר הוא אזרח סודן תושב דרפור שנכנס לישראל בשנת 2007 ושהה בה ברישיון עד שהוצאה לו הוראת שהייה לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954. בעתירתו נטען, בין השאר, כי אין להחזיק אותו במעצר נוכח העובדה שאזרחי סודן אינם מגורשים ונוכח העובדה שהגיש בקשה למקלט, וכי היה על משרד הפנים לשקול את קיצור תקופת ההחזקה במתקן.

בית המשפט (השופט אליהו ביתן) דחה את העתירה. בין השאר נקבע כי החוק למניעת הסתננות מקנה סמכות להחזיק במתקן "חולות" כל אדם שיש "קושי מכל סוג שהוא", ובכלל זה גם כאשר מדובר בקושי הנובע ממדיניות אי הרחקה למדינה מסוימת, ולא רק כאשר מדובר בקושי מעשי.

בית המשפט הוסיף כי הגשת בקשת מקלט אינה מונעת החזקת אדם במתקן "חולות", אך חלוף פרק זמן ממושך מאז הגשת הבקשה מבלי שהיא תוכרע עשויה לחייב לשקול מחדש את משך ההחזקה במתקן. כמו כן נקבע כי הקריטריונים לזימון ל"חולות" הם סבירים.

בסיום פסק הדין נכתב: "הטענות שהעותר מעלה בעתירתו הן טענות שגרתיות, החוזרות על עצמן בצורה כזו או אחרת בכל העתירות התוקפות הוראות שהייה. טענות אלה נדונו פעם אחר פעם על ידי מותבים שונים של בתי משפט מינהליים שונים, בעתירות רבות מאוד – שלא דנו בטענות העקרוניות התוקפות את חוקתיות התיקון לחוק והניחו שהוא חוקתי ותקף – וניתן לומר שהקו העיקרי בפסיקה דחה אותן."

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה