דו"ח של היא"ס ישראל המתאר את התעוררות החברה האזרחית נגד גירוש מבקשי המקלט. הדו"ח מסכם את החודשים מאז החלה מדיניות הגירוש ועד לעצירתה, תוך תיאור ההליכים החברתיים, המדיניים והמשפטיים. בדו"ח מצוטטים אקטיביסטים שלקחו חלק בפעילויות השונות נגד הגירוש ולמען מבקשי המקלט.