קריטריונים חדשים בעניין מתן רישיונות ישיבה מסוג א/5 למבקשי מקלט מדרפור

ערר (ת"א) 5199-17 אנפדי נ' רשות האוכלוסין וההגירה ועדכון הנחיות ליישום ההחלטה למתן מעמד למבקשי מקלט מדרפור ביום 17.1.2018, במסגרת הליך בבית הדין לעררים, משרד הפנים הודיע כי נקבעו קריטריונים חדשים שלפיהם יינתן רישיון ישיבה מסוג א/5 "מטעמים הומניטריים" למבקשי מקלט מדרפור שבסודן. בהתאם להודעה יינתן רישיון ישיבה מסוג זה למבקשי מקלט מדרפור שגילם 42 […]

עצומות ומכתבים בעניין הגירוש לרואנדה

בחודש האחרון פורסמו מספר עצומות של אנשי מקצוע שונים נגד גירוש מבקשי מקלט לרואנדה. בין השאר פורסמו מכתב שנשלח על ידי מומחים למשפט בינלאומי אל היועץ המשפטי לממשלה, מכתב שנשלח על ידי רופאים לראש רשות האוכלוסין, עצומה של אנשי מוזיקה קלאסית, עצומת אמנים, עצומת מסעדנים, עצומת תיכוניסטים, עצומת אדריכלים ומתכננים ועוד. כמו כן, עמותת רופאים […]

הכחשות רואנדה את קיומו של הסכם בינה לבין ישראל

בעקבות הפגנה שהתקיימה בחודש ינואר 2018 מול שגרירות רואנדה בישראל, ממשלת רואנדה הכחישה את קיומו של הסכם חשאי בינה לבין ישראל בעניין קליטת מגורשים מישראל, והבהירה כי היא נוקטת במדיניות של "דלתות פתוחות" אך זאת רק ביחס למי שמגיעים מרצונם וללא כפייה.

תכניות המדינה לגרש את אזרחי סודן ואריתריאה לאוגנדה ורואנדה

נוהל הרחקה למדינות שלישיות (נוהל מס' 10.9.0005, 1.1.2018) ביום 1.1.2018 פורסם נוהל חדש של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין הרחקת מי שמוגדרים כ"מסתננים" למדינות שלישיות. בנוהל נטען שמדינת ישראל הגיעה להסכמים עם שתי מדינות, המאפשרות קליטה של "מסתננים", וכי מדינות אלה התחייבו, בין היתר, לא לגרש את ה"מסתננים" למדינות מוצאם. הנוהל חל על אזרחי סודן ואריתריאה שלא […]

מתן אשרות לילדי מבקשי מקלט

בעקבות עתירה לבית המשפט העליון (בג"ץ 6249/17 א.ס.ף נ' שר הפנים), הודיע משרד הפנים, כי יאפשר לילדים של מבקשי מקלט, שהוריהם מקבלים רישיונות שהייה לפי ס' 2א5 לחוק הכניסה לישראל, לקבל את אותם רישיונות, באופן שיוכלו להזדהות, לעבור הכשרות מקצועיות, לעבוד, לפתוח חשבון בנק וכו'. לצורך קבלת הרישיון, על הילדים להגיע ללשכה בבני ברק עם […]

משרד הפנים: קריטריונים למתן מעמד מטעמים הומניטאריים לתושבי דרפור

בחודשים האחרונים, בעקבות הליכים משפטיים בעניין עיכוב ההחלטות בבקשות המקלט של אזרחי סודן תושבי חבל דרפור, הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין לעררים במספר הליכים, שיינתנו מטעמים הומניטאריים רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-200 תושבי דרפור. במסגרת הודעות הרשות לבית הדין לא פורטו הקריטריונים למתן מעמד כזה. במכתב מיום 16.7.2017 מאת מנהל מינהל אכיפה וזרים ברשות […]

הענקת תושבות ארעית "מטעמים הומניטריים" ל-200 אזרחי סודן – עדכון

לאחר הודעת שר הפנים, לפיה הוחלט להעניק ל-200 מבקשי מקלט מסודאן תושבות ארעית (א/5) היא"ס פנה בשם כ-200 מבקשי מקלט מסודאן ליועמ"ש ולמשרד הפנים לבדוק האם הם מצויים ברשימה. עד כה לא ניתן כל מענה. בהליכים משפטיים בבית הדין נמסר, כי הקריטריונים יגובשו עד ליום 16.7.17. זאת, אף שבעשרות ערעורים לבית המשפט המחוזי כבר נמסר […]

מינוי חדש לראשת בית הדין לעררים

שרת המשפטים, איילת שקד, מינתה לתפקיד ראשת בית הדין לעררים את עו"ד מיכל צוק-שפיר. עו"ד צוק-שפיר היא פרקליטה בכירה במחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה וייצגה את המדינה במספר הליכים הנוגעים למהגרי עבודה ומבקשי מקלט.

משרד הפנים יעניק תושבות ארעית "מטעמים הומניטריים" ל-200 אזרחי סודן

מזה שנים שמשרד הפנים אינו מכריע בבקשות מקלט של אזרחי סודן. בתחילה לא אפשרו לאזרחי סודן להגיש בקשות למקלט. מאז שנת 2013 מתאפשרת הגשת בקשות, אך עד היום משרד הפנים לא הכריע בבקשות המקלט של תושבי דרפור שבסודן, למעט בקשה אחת שהוכרעה ואושרה. בעת האחרונה הוגשו עררים, שבהם בית הדין לעררים התבקש להורות למשרד הפנים […]

ארה"ב: צו נשיאותי בעניין הגבלת כניסה לארה"ב

ביום 27.1.2017 נשיא ארה"ב חתם על צו נשיאותי המקפיא יישוב מחדש בארה"ב של פליטים מכל המדינות לתקופה של 120 ימים, מונע קבלת פליטים סורים לארה"ב לתקופה בלתי מוגבלת, ומטיל מגבלות על כניסת אזרחים משבע מדינות (עיראק, סוריה, סודן, איראן, לוב, סומליה ותימן). מיד לאחר החתימה על הצו רשויות ההגירה בארה"ב עצרו בשדות התעופה ומנעו את […]

חוות דעת יחידת הטיפול במבקשי מקלט בעניין מבקשי מקלט מדארפור (2014)

לצפייה בקישור: http://www.hias.org.il/pdf/moi-darfur.aspx לפני מספר ימים נחשפה בתקשורת חוות דעת שנכתבה על ידי יחידת הטיפול במבקשי מקלט ברשות האוכלוסין וההגירה, ביחס למבקשי מקלט סודניים תושבי חבל דארפור. חוות הדעת נכתבה לפני כשנתיים, אולם עד למועד זה לא התקבלה החלטה אם לאמץ וליישם את האמור בה. הרקע לחוות הדעת הוא הימצאותם בישראל של כמה אלפי מבקשי […]

נציבות האו"ם לפליטים: הבהרה בדבר בחינת בקשות מקלט שנרשמו בנציבות

מאז דצמבר 2015, נוהג משרד הפנים לדחות בקשות מקלט של אריתראים וסודנים על הסף, כיוון שהבקשות לא הוגשו בתוך שנה מהכניסה לישראל. אחת מטענותיהם בעררים כנגד החלטות אלה, היא כי העובדה שאדם "נרשם באו"ם" בשנים 2009-2008, לא נחשב כהגשת בקשת מקלט. במכתב הבהרה מנציבות האו"ם לפליטים מהשבוע, מובהר כי עד להעברת הסמכויות למשרד הפנים מאמצע […]

בית המשפט העליון – בקשה לביזיון בית המשפט בהליך החוקתי בעניין החוק למניעת הסתננות

בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת ביום 7.12.2015 הגישו העותרים בבג"ץ 8665/14 (פסק הדין שפסל חלק מן התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות) בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. בבקשה נטען כי המדינה מבזה את פסק הדין בכך שאינה מקיימת את הוראת בית המשפט העליון לשקול בכל מקרה את משך השהייה במתקן "חולות" בהתאם לנסיבות האינדיבידואליות של […]

תזכיר חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ו-2015

http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/42591_x_AttachFile.docx ביום 29.11.2015 פורסם תזכיר חוק לתיקון החוק למניעת הסתננות. התזכיר גובש בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8665/14, בו נפסלה ההוראה שאפשרה החזקת "מסתננים" במתקן שהייה לפרק זמן של 20 חודשים. בפסק הדין נקבעה הוראת השעיית בטלות עד ליום 11.2.2016, ואם עד למועד זה לא ייחקק התיקון לחוק, ההוראות בדבר החזקה במתקן "חולות" תפקענה. בהתאם לתזכיר […]

דרפורים בחולות והתפטרות יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים

עתמ (ב"ש) 5618-04-15  פלוני נ' מדינת ישראל – משרד הפנים ביום 4.5.2015 דחה בית המשפט המחוזי בב"ש עתירה לשחרורו מחולות של סודני מחבל דרפור, אולם הורה כי בקשת המקלט שלו תוכרע בתוך 45 יום ולא, תישקל קציבת החזקתו בחולות. בחלוף 45 יום ומשלא מולא פסק הדין, הגישו עו"ד ברנד ועו"ד דיאמונד בקשת ביזיון. במסגרת תגובת משרד […]

COI על אריתריאה

  בחודש מרץ 2015 פרסם משרד הפנים הבריטי הנחיות בהם הוצגה עמדה, לפיה ככלל לא נשקפת עוד סכנה באריתריאה למי שיצא מן המדינה ללא היתר. עמדת משרד הפנים הבריטי התבססה על דו"ח דני שיצא כמה חודשים לפני כן, שעל המתודולוגיה שלו ועל ממצאיו נמתחה ביקורת רבה. ביום 13.5.2015 פרסמה קבוצת מומחים עצמאית ניתוח ביקורתי של […]

ארגוני זכויות האדם עתרו לבג"ץ כדי להתיר הכנסת מוצרי מזון למתקן "חולות"

  האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים ורופאים לזכויות אדם הגישו השבוע (1.7) עתירה דחופה לבג"ץ, נוכח סירוב שב"ס לאפשר למוחזקים ב"חולות" להכניס למתקן מוצרי מזון ולהכינם במתקן. על פי הארגונים, סירוב זה פוגע במבקשי המקלט במתקן בכל יום, אך בייחוד בימים אלה, בהם מצוין חודש הרמאדן. בית המשפט הורה למשיבים להגיב עד ליום 7.7.2015.

משרד הפנים: עד היום טרם גובשה עמדה ביחס לבקשות מקלט של יוצאי דארפור

  http://hotline.org.il/legal-action/ali2015/ במסגרת הליכים שמנהל המוקד לפליטים ולמהגרים לשחרורו מ"חולות" של מוטסים עלי, מבקש מקלט מדארפור שבסודן אשר הוכר כפליט על ידי נציבות האו"ם לפליטים, ניתן פסק דין בבית המשפט לעינינים מינהלים בבאר שבע. הנשיא יוסף אלון קבע שם שעל המדינה לעשות "כל מאמץ" להכריע בבקשת המקלט עד לסוף חודש מאי ולאחר מכן יש לבחון מחדש את שאלת […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם: עמדת ארגוני זכויות אדם ביחס להגנה בשל רדיפה על רקע נטייה מינית

A.T. v. Sweden (application no. 78701/14): Joint Submission by AIRE, Amnesty International, ILGA-Europe, ICJ and UKLGIG (19 May, 2015) מספר ארגוני זכויות אדם הגישו את עמדתם המשפטית לבית הדין האירופי לזכויות אדם בתיק תלוי ועומד נגד שוודיה בעניין גירושו של מבקש מקלט הומו לעיראק. העמדה כוללת חוות דעת וניתוח משפטי של החובה להעריך את מידת […]

טביעת מבקשי מקלט בדרכם לאירופה

בחודש אפריל 2015 מספר גדול של מבקשי מקלט שעשו את דרכם מאפריקה לאירופה בכלי שיט טבעו. הטביעות הובילו לסיקור תקשורתי נרחב, לתגובות רבות של ממשלות ושל גופים בינלאומיים וליוזמות שונות של האיחוד האירופי ביחס למבקשי מקלט. להלן מספר קישורים למידע רלוונטי. הודעות נציבות האו"ם לפליטים בעניין טביעת מבקשי מקלט: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5534b4154&skip=0&query=sea%20boats&searchin=title&sort=date http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=552f92434&skip=0&query=sea%20boats&searchin=title&sort=date סיקור תקשורתי: http://www.theguardian.com/world/2015/apr/19/700-migrants-feared-dead-mediterranean-shipwreck-worst-yet http://www.nytimes.com/2015/04/21/world/europe/european-union-immigration-migrant-ship-capsizes.html?_r=0

ארגון Crisis Group – מידע עדכני על המצב בדארפור (מערב סודן)

Crisis Group Africa Briefing no. 110, The Chaos in Darfur (22 April, 2015) דו"ח קצר ועדכני על המצב הנוכחי בדארפור. הדו"ח מתאר את העקירה הנמשכת של מאות אלפים מתושבי דארפור ואת אסטרטגיית הממשלה הסודנית העושה שימוש באלימות ומפעילה מיליציות חמושות בחבל דארפור, ומציג המלצות מתומצתות ביחס לנעשה באזור. המידע עשוי להיות רלוונטי בהליכים משפטיים הנוגעים […]

נציבות האו"ם לפליטים – המלצה להימנע מגירוש לדרום סודן

בחודש מרץ 2015 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה חוות דעת, לפיה נוכח הידרדרות המצב בדרום סודן מאז פרוץ מלחמת האזרחים בשנת 2013 אין אפשרות לחזרה בטוחה ומכובדת למדינה זו, והמליצה על השעיית הגירוש למדינה זו.