בחודש מרץ 2015 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה חוות דעת, לפיה נוכח הידרדרות המצב בדרום סודן מאז פרוץ מלחמת האזרחים בשנת 2013 אין אפשרות לחזרה בטוחה ומכובדת למדינה זו, והמליצה על השעיית הגירוש למדינה זו.