ת"א (ת"א) 24853-05-15 אישאק נ' רשות האוכלוסין וההגירה (28.2.2019)

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו פסק פיצוי של 175,000 ₪ למבקש מקלט תושב דרפור, אשר הוחזק במתקן "חולות" חרף היותו זכאי לרישיון ישיבה מסוג א/5.

התובע נכנס לישראל בשנת 2007. בסוף שנת 2007 הוחלט להעניק רישיונות ישיבה מסוג א/5 לתושבי דרפור שנכנסו לישראל עד סוף שנה זו. התובע נכלל ברשימת האנשים שאמורים היו לקבל רישיון ישיבה מסוג א/5, אך לא קיבל רישיון כזה. בשנת 2014 הוצאה הוראת שהייה, שמכוחה התובע הוחזק במתקן "חולות" במשך 208 ימים. רק בעקבות פנייה של בא כוחו, התובע שוחרר מן המתקן, ובשנת 2015 ניתן לו רישיון ישיבה מסוג א/5.

בית המשפט דחה את טענת רשות האוכלוסין וההגירה, לפיה טענותיו של התובע התיישנו. כמו כן נקבע שהרשות נהגה ברשלנות, כאשר לא עדכנה ברישומיה את זכאותו של התובע לקבל מעמד, ונמנעה מבדיקת זכאותו כאשר החליטה לשלוח אותו למתקן "חולות". טענותיו של התובע בדבר עוולת כליאת שווא ועוולת הפרת חובה חקוקה נדחו. כמו כן נקבע כי יש לייחס לתובע אשם תורם מסוים משום שלא פעל למימוש זכאותו לקבלת מעמד לפני שזומן למתקן "חולות".