עע"מ 7497/15 פטסואמלק נ' משרד הפנים (30.12.2015)

בית המשפט העליון דן ביום 30.12.2015 בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שבו נדחתה עתירה של מבקש מקלט מאריתריאה נגד הוראת שהייה, על פיה היה אמור להתייצב במתקן "חולות".

בית המשפט המחוזי דחה את העתירה, וקבע כי המסמכים הרפואיים שהגיש המערער, אין בהם די כדי להוכיח את  הבעיה הרפואית לה הוא טוען.

בערעור לבית המשפט העליון ביקשו המוקד לפליטים ולמהגרים וארגון רופאים לזכויות אדם להצטרף כידידי בית המשפט, והעלו טענות עקרוניות בנוגע לדרישות הנוהל שעניינו זימון למתקן "חולות" בעניין הוכחת טענות רפואיות.

בית המשפט העליון דחה בהסכמה את הערעור, אך ציין כי אין בכך כדי לגרוע מעוצמת הטיעונים של הארגונים וכי אלה שמורים להם למקרה המתאים. כמו כן צוין בפסק הדין כי את הדרישה למסמכים רפואיים בנוהל משרד הפנים יש לבחון בהתחשב בכך שגישתם של "מסתננים" לשירותי בריאות היא מוגבלת.

באשר למערער, הוחלט כי עיכוב הביצוע של השמתו במתקן "חולות" יעמוד בעינו במשך 21 ימים נוספים על מנת שיוכל להציג תיעוד רפואי נוסף בפני משרד הפנים.