רע"מ (י-ם) 58368-01-21 אחמד נ' משרד הפנים (החלטה מיום 22.2.2021 והחלטה מיום 8.3.2021)

בית המשפט המחוזי הורה על הפחתת סכום הערבון במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים.

המבקש הוא אזרח סודן, שבקשתו למקלט תלויה ועומדת מאז שנת 2017, ושעבר ניתוח ברגליו בשנת 2015. מצבו הרפואי פוגע ביכולתו להיות מועסק וביכולת הניידות שלו. נוכח העדר ההכרעה בבקשתו למקלט, המבקש הגיש ערר לבית הדין לעררים, במסגרתו ביקש להכריע בבקשת המקלט שלו או לתת לו רישיון ישיבה עד להכרעה בבקשת המקלט. הערר הוקפא עד להכרעת בית המשפט העליון בהליכים עקרוניים התלויים ועומדים בפניו בעניין הטיפול בבקשות המקלט של אזרחי סודן.

בית הדין לעררים דחה בקשה למתן סעד זמני לפיו יינתן למבקש רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בערר, ועל החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור, במסגרתה התבקש פטור מערבון נוכח מצבו הכלכלי של המבקש.

בית המשפט המחוזי עמד על כך שבכל הנוגע לסיכויי הערעור עומדת בפני המבקש משוכה לא פשוטה בשל היקף ההתערבות המצומצם בהחלטות בית הדין לעררים בכלל ובהחלטות ביניים בפרט, וכן בשל העובדה שמדובר בבקשה לסעד זמני המשנה את המצב הקיים. עם זאת נקבע שנוכח מצבו הכלכלי והרפואי של המבקש, העולה מן המסמכים שהגיש, יש להקל עמו במשקל שיש לייחס לסיכויי ההליך, ובהתחשב בכך סכום הערבון הופחת והועמד על 500 ₪.

בהחלטה נפרדת, שניתנה כשבועיים לאחר מכן, בית המשפט דחה את בקשת רשות הערעור. בית המשפט עמד על כך שבקשות קודמות של המבקש למתן סעד זמני שיורה לתת לו רישיון ישיבה מסוג א/5 נדחו, וכי המבקש לא הצביע על שינוי ממשי בנסיבות בנוגע למצבו הרפואי. בית המשפט אף עמד על כך שבקשה שהמבקש הגיש לקבלת רישיון ישיבה מטעמים הומניטריים נדחה על ידי משרד הפנים, וכי המבקש רשאי היה להגיש ערר נפרד על החלטה זו.