עמ"נ (י-ם) 28607-11-17 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.7.2018)

בית המשפט המחוזי (השופט דנה לקח-כהן) דחה ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין מתן מעמד לאמה של קטינה אזרחית ישראל, שגירושה מישראל משמעו גם גירושה של הקטינה הישראלית.

המערערות הן אזרחית הפליפינים וביתה בת ה-10, שנולדה בישראל לאב ישראלי. אביה של הקטינה נפטר כאשר הקטינה הייתה בת שנתיים. בקשתה של האם לקבל מעמד מטעמים הומניטריים נדחתה על ידי משרד הפנים, וערר על החלטה זו נדחה על ידי בית הדין לעררים.

בפסק הדין שניתן בערעור שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים, בית המשפט המחוזי דחה את טענת המערערות לפיה יש לראות באם אלמנה לבן זוג ישראלי בהתאם לנהלי משרד הפנים, וזאת משום שהאם והאב מעולם לא הגישו בקשה להסדרת מעמדה של האם מכוח יחסי הזוגיות בין השניים.

בית המשפט קבע שאזרחותו של קטין אינה מקנה להוריהם זכות למעמד בישראל, וכי החריגים לעקרון זה הם המקרים שבהם אי מתן מעמד יביא לקריעת הילד מאחד מהוריו, דבר שאינו מתקיים בענייננו. בית המשפט קבע שהקשר של הילדה עם משפחת האב המנוח אינו מצדיק מתן מעמד לאם בישראל, משום שמשפחת האב אינה מגדלת את הילדה.

בית המשפט קבע, "לא בלב קל", כי יש לדחות את הערעור וכי על האם לעזוב את ישראל עד ראשית חודש אוקטובר 2018.

  • על פסק הדין הוגש בר"ם 6480/18, במסגרתו הושגה הסכמה בין הצדדים.