עת"מ (ב"ש) 10702-02-15 bagadi נ' משרד הפנים (17.2.2015), השופט אליהו ביתן.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה בקשה לצו ביניים, בה התבקש עיכוב התייצבותו של מבקש מקלט אזרח סודן במתקן "חולות" עד להכרעה בעתירתו לביטול הוראת שהייה שהוצאה לו. בית המשפט דחה את טענותיו של מבקש המקלט בעניין מצב רפואי המונע את זימונו למתקן ודחה את טענתו כי העובדה שהגיש בקשת מקלט שטרם הוכרעה מהווה עילה למנוע את זימונו למתקן. יחד עם זאת, בית המשפט ציין כי אם בקשת המקלט לא תוכרע בתוך שישה חודשים יש לשקול מחדש את החזקתו במתקן.