ערר (ת"א) 1840-20, מיום 24.3.2020

בית הדין לעררים קיבל ערר בעניינו של אזרח אוקראינה שהוחזק במשמורת מיום 26.2.2020 לאחר שנתפס ללא היתר. העורר טען כי הוא מקיים זוגיות עם אזרחית ישראלית משך חצי שנה וכי נקבע להם תור להגשת בקשה להליך מדורג. בזמן שהערר היה תלוי נערך לבני הזוג ראיון כנות קשר סימולטני, לאחריו המשיב דחה את בקשתם. בית הדנין קבע כי העוררים הניחו ראשית ראיה לקשר זוגי, וכי החלטת המשיב התעלמה מראיות שהביאו העוררים. כיוון שבשל נגיף הקורונה לא ידוע מתי תוכל להתברר שוב בקשתם, הורה בית הדין על שחרורו ממשמורת.