ערר (ת"א) 4881-17 אשורפולינג נ' רשות האוכלוסין וההגירה (21.12.2017)

בהחלטת ביניים, בית הדין לעררים עמד על כך שבחודשים האחרונים מוגשים עררים רבים, שבהם נטען כי קיימות בעיות נגישות משמעותיות שאינן מאפשרות הגשת בקשות מקלט, בעוד שרשות האוכלוסין וההגירה טוענת שהתורים התקצרו משמעותית. משום כך, דיינת בית הדין קיימה ביקור לא מתואם במשרדי הרשות שבהם מוגשות בקשות מקלט. בהחלטת בית הדין צוין שכל התופעות שנטען בעררים שמתקיימות, אכן קיימות – המתנה ממושכת בתור, ניהול התור על ידי גורמים חיצוניים, אי סדרים, אלימות ובריונות, כשלרבים לא מתאפשרת הגשת בקשה.

בית הדין הורה לרשות להתייחס בכתב התשובה שלה לתופעות אלה, לצעדים הננקטים כדי למנוע אותן ולנתונים מספריים לגבי מספר האנשים שהורשו להיכנס לבניין ב-60 הימים האחרונים ומספר הבקשות שהתקבלו לטיפול מדי יום.