ערר (י-ם) 2659-18 פלוני ו-9 אח' נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 7.6.2018)

ערר (י-ם) 1757-18 מ.ע.ח.א. (דארפור) ו-10 אח' נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 20.6.2018)

ערר (י-ם) 5762-17 ע.ע.ח נ' משרד הפנים ו-2 נוספים (פס"ד מיום 1.7.2018)

בשלושה פסקי הדין הורה בית הדין לעררים לתת לעוררים רישיונות מסוג א/5 עד להכרעה בבקשותיהם למקלט, בשים לב לפרק הזמן הממושך (שעולה על שנה) בו הם ממתינים להכרעה בבקשותיהם ולפסיקה הקודמת בסוגייה זו הנוגעת למבקשי מקלט מדרפור.בית הדין התייחס גם לכך שבערעורי משרד הפנים בעניינים אלה לא עוכב ביצועו של פסק הדין וכי בית המשפט המחוזי גם ביקש להקפיא את הדיון בערעור, תוך שהרישיון מסוג א/5 מצוי בידי העוררים.